Już bez zgody pracownika na przetwarzanie odcisków palców, tęczówek oczu lub innych danych biometrycznych, także twarzy w celach bezpieczeństwa.

Kontrola dostępu w firmie w oparciu o dane biometryczne nareszcie będzie w pełni możliwa. Aktualnie pracownik może nie zgodzić się na takie rozwiązanie wobec jego osoby. Co powoduje, że pracodawcy muszą brać pod uwagę systemy hybrydowe, w konsekwencji mniej bezpieczne. 

Powyższe rozwiązania wprowadza kolejna nowelizacja przepisów w związku z RODO. Czeka już ona na podpis Prezydenta.

Nowe możliwości mają jednak swoje ograniczenia. Nie można zastosować ich do kontroli dostępu wszystkich pomieszczeń lub informacji. Wymagana będzie analiza możliwości technicznych oraz kategorii chronionych danych i miejsc by wybrać, w których omawiane rozwiązanie może zostać użyte, w zakresie dopuszczanym przez przepisy.

Szczególnie należy zwrócić uwagę na proceduralne wymogi dotyczące osób, które do tych danych biometrycznych będą dopuszczone. Ponowne rozważenie sposobu wykorzystywania wizerunku pracowników, na kanwie nowych przepisów, będzie także uzasadnione.