- wsparcie i outsourcing Compliance Oficerów,

- wdrażanie systemu compliance i GCR,

- ocena ryzyka i skutków braku zgodności,

- wsparcie przy dostosowywaniu organizacji do zmieniajacych się przepisów,

- wdrażanie narzędzi starannego działa i zapewnienia zgodności,

- Whistleblowing System - zgłaszanie i zarządzania naruszeniami sygnalistów,

- szkolenia

- dane osobowe (w tym RODO*) - wdrożenie, ocena skutków przetwarzania (DPIA), monitoring zgodności i zarządzanie ryzykiem.

 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

 

 

 

 

 

 

Katalog stron internetowych